yritys_header

Yritys

Eera Industrial Development luo uutta liiketoimintaa käänteentekevistä mahdollisuuksista

Teknologisesta tai markkinassa tapahtuvasta murroksesta johtuen voi syntyä tarpeita, joita perinteisillä toimintatavoilla ei kenties enää pystytä täyttämään. Eera Industrial Development (EID) synnyttää uutta liiketoimintaa disruptiivisista teknologioista tai mahdollisuuksista.

Valitettavan usein yritysten uudet käänteentekevät ideat ja kasvuaihiot voivat jäädä ilman niiden tarvitsemaa tukea ja resursseja. Ne jäävät murroksessa välimaastoon – ilman kotia. Eera Industrial Developmentin tehtävänä on antaa näille ideoille uusi koti.

Käytännössä se tarkoittaa, että mikäli yrityksen käsissä on uuden liiketoiminnan ja yhtiön synnyttämisen edellytykset täyttävä kasvuaihio, EID on valmis käyttämään omia resurssejaan sen hiomiseen ja olemaan myös sijoittajana mukana uuden liiketoiminnan käynnistämisessä.


EID on luontainen jatke pioneeriyhtiö Eeran toiminnalle

Eera on vuonna 1986 perustettu suomalainen pioneeriyhtiö, jonka juuret ovat liikkeenjohdon konsultoinnissa. Perustamisestaan asti Eeran mottona on ollut ”Suomi lentoon”. Tätä tehtävää Eera on toteuttanut monimuotoisesti erilaisten asiakkuuksien kautta – yhdessä yritysten, yrityskonsortioiden, julkisen sektorin toimijoiden sekä näiden muodostamien yhteistyöverkostojen kanssa.

Vuosien varrella Eera on liikkeenjohdon konsultoinnin rinnalla panostanut paljon uuden liiketoiminnan synnyttämiseen, sekä omissa nimissään että eri alojen startup-yrityksiä tukien. Tämä teollisen kehittämisen toiminta saavutti sellaiset mittasuhteet, että Eeran rinnalle päätettiin perustaa sisaryhtiö Eera Industrial Development.

EID on luontainen jatke eeralaiselle tavalle toimia. Eera keskittyy liikkeenjohdon konsultoinnin pioneeritoimintaan ja Eera Industrial Development uuden liiketoiminnan ja uusien yrityksien synnyttämiseen. Yhtiöt tukevat tiiviisti toistensa toimintaa ja kehittävät uutta liiketoimintaa yhteistyössä.


Globaalisti EID panostaa Griffin Refineries -toimintaan 

Eera Industrial Developmentin yksi toiminta-alue on keskittyä kaupallistamaan Sillanpääasema-mallia raaka-aineiden ja energian tuottamiseksi jätteestä ja biomassasta sijoituskohteensa Griffin Refineriesin kautta. Erityisesti OECD-alueen ulkopuolella jätteiden kierrätyksestä ja hyödyntämisestä energiakäyttöön on vähän kokemusta, ja siksi ostajat tarvitsevat vahvaa tukea oikeanlaisen teollisen konseptin rakentamiseen.

Tämä on jätteenkäsittelyn todellisuus useissa maissa OECD-alueen ulkopuolella.