sijoitukset_header

Sijoitukset


 • Sísua Digital —

  Ohjelmistorobotiikan osaamista Latinalaiseen Amerikkaan

  Sísua Digital on syksyllä 2017 perustettu yhtiö, joka on erikoistunut ohjelmistorobotiikan (RPA) palveluihin Latinalaisessa Amerikassa. Chilessä ja laajemmin koko Latinalaisessa Amerikassa on kasvava tarve uusille digitalisaatioratkaisuille. Sísua Digital automatisoi rutiinitöitä ja mahdollistaa ihmisten keskittymisen tuottavampiin tehtäviin.

  Yhtiön yksi omistajista on Eera Industrial Development.


 • BioA —

  Orgaanisia lannoitteita uudella tavalla

  BioA on kehittänyt uuden menetelmän orgaanisten lannoitteiden valmistamiseen, jonka avulla maatalouden ja teollisuuden orgaanisista sivuvirroista kyetään valmistamaan fyysisiltä ominaisuuksiltaan ja ravintoarvoiltaan kemiallisen lannoitteen kanssa kilpailukykyistä tuotetta kustannustehokkaasti. Markkinat orgaanisille lannoitteille ovat vahvassa kasvussa globaalisti. Menetelmän taustalla on yli puolen vuosikymmenen kehitystyö ja seuraavana vaiheena yhtiön tavoitteena on rakentaa teollisen mittakaavan pilottitehdas Suomeen ja skaalata sen jälkeen toimintaa kansainvälisesti. BioA:lla on myönnettynä ja haussa useita patentteja.

  Yhtiön omistavat sen perustajaosakkaat Eera Industrial Development Oy ja Cursor Oy.


 • Griffin Refineries —

  Raaka-aineita, polttoainetta ja energiaa jätteestä

  Griffin Refineries luo jätteestä arvoa globaalisti. Yhtiö jalostaa jätteistä kierrätysmuovia, polttoaineita ja energiaa teollisuudelle.

  Griffin Refineriesin jalostamokonsepti yhdistää muovin kierrätyksen ja jätepolttoaineiden sekä energian tuotannon. Jalostamokonsepti on helposti monistettavissa, skaalattavissa ja paikallistettavissa.

  Yhtiö perustettiin helmikuussa 2016 Eera Waste Refining -nimellä. Syksyllä 2017 yhtiö vaihtoi nimensä Griffin Refineriesiin. Griffin Refinerisissa alkuvaiheessa ovat omistajina Eera Industrial Development, Jorma Eloranta, Esko Aho, Lifeline Ventures Oy, Valve Ventures Oy ja Finow Oy.


 • Coolbrook —

  Uusi teknologia hiilivetyjen ja erilaisten kaasujen krakkaukseen

  Coolbrook kehittää uutta teknologiaa, joka korvaa perinteisen tavan tuottaa eteeniä ja propeenia petrokemian teollisuuden raaka-aineista. Yhtiön patentoima RDR-teknologia parantaa yli 20 % eteenin ja propeenin tuotantoprosessin tehokkuutta, joten kyse on merkittävästä parannuksesta satojen miljardien dollarien petrokemian teollisuudelle.

  Coolbrookin seuraava vaihe on rakentaa testilaitos, jolla voidaan demonstroida petrokemian teollisuudelle teknologian etuja sekä todentaa teollisessa mittakaavassa jo tehtyjen testien sekä CFD-mallien tulokset. Coolbrookin kumppaneita ovat Suomessa NesteJacobs ja Eera sekä Englannissa Cambridgen ja Oxfordin yliopistot.

  Yhtiö perustettiin vuonna 2012 ja sen omistajina ovat teknologian alkuperäiset kehittäjät ja rahoittajat, Eera Industrial Development sekä yhtiön johto. Tällä hetkellä yhtiö hakee rahoitusta koelaitoksen rakentamiseksi EU:n Horizon-projektista ja yksityisiltä sijoittajilta.


 • KaukoInternational —

  Viennin cleantech-integraattori

  KaukoInternational integroi teknologiayritysten tuotteita ja palveluita kokonaisuuksiksi ja tarjoaa myyntiverkoston, paikallishankinta- ja after sales -palveluverkoston kansainvälisillä markkinoilla. KaukoInternational toimii nykyisin seitsemässä maassa: Suomi, Puola, Latvia, Vietnam, Venäjä, Kazakstan ja Kiina. Yhtiö edustaa noin sataa teknologia-alan johtavaa toimijaa, joiden tuotteita se markkinoi ja myy kohdemaissa. KaukoInternationalin liiketoiminta jakautuu kolmeen liiketoimintayksikköön: Pulp & Paper, Energy & Process sekä Medical & Cleantech.

  Kaukomarkkinat Oy (Aspo Oyj:n tytäryhtiö) myi helmikuussa 2015 Kauko Industrial -yksikön toiminnan tätä varten perustetulle KaukoInternational Oy:lle. Omistajina ovat yhtiön johto ja Eera Industrial Development.


 • Norsepower —

  Roottoripurje tarjoaa polttoainesäästöjä

  Norsepower on suomalainen meriteknologiasektorin clean tech -yritys. Vuonna 2014 Norsepower toi markkinoille rahtialusten polttoainetehokkuutta parantavan tuuliapupropulsiojärjestelmän. Alun perin suomalaiseen keksintöön perustuvan ratkaisun avulla rahtialukset voivat saavuttaa merkittäviä säästöjä polttoaineen kulutuksessa. Suotuisissa tuuliolosuhteissa Norsepowerin roottoripurjeiden antama lisäteho mahdollistaa alusten pääkoneiden käyttämisen tavallista pienemmällä teholla siten, että polttoaineen kulutus alenee aluksen matkanopeuden ja matkaan tarvittavan ajan pysyessä ennallaan. Yhtiön visiona on tulla globaaliksi markkinajohtajaksi rahtialusten tuuliapupropulsiojärjestelmien toimittajana.

  Norsepower perustettiin marraskuussa 2012. Eera Industrial Developmentin lisäksi Norsepowerin sijoittajina ovat mm. Lifeline Ventures, Finnvera, Valve Ventures ja VNT Management.