Kotimainen Eera Industrial Development yhteistyöhön Kolumbian suurimman pankin Bancolombian kanssa suomalaisen viennin vauhdittamiseksi

14.12.2017

Eera Industrial Development kehittää innovaatioalustaa Latinalaisen Amerikan digitaalisimman pankin kanssa. Allekirjoitetun yhteistyösopimuksen tavoitteena on viedä suomalaista ja pohjoismaista osaamista Bancolombian toiminta-alueelle ja tarjota kasvuyrityksille tukea menestykseen.

Bancolombia on Kolumbian suurin ja Latinalaisen Amerikan viidenneksi suurin pankki ja yksi alueen merkittävin rahoitussektorin toimija. Lisäksi Bancolombia on selvä ykkönen digitaalisaation ja uusien liiketoimintamallien käyttöönottajana ja pilotoijana, mistä kertoo esimerkiksi se, että pankin nykyinen pääjohtaja nousi paikalle innovaatiojohtajan asemasta.

Wallstreet-konserniin kuuluva Eera Industrial Development on suomalainen sijoitus- ja kehitysyhtiö, jonka fokus on disruptiivisten muutosten ja teknologioiden ympärille rakennetuissa kasvuyhtiöissä. Sijoitusyhtiön portfoliossa on yli kymmenen disruptiota hyödyntäviä ja kansainvälistyviä kasvuyrityksiä, joissa yhtiö on mukana omistajan, rahoittajan ja kehittäjän rooleissa.

”Haemme jatkuvasti mielenkiintoisia sijoituskohteita, mutta rahoituksen lisäksi haluamme tarjota kohdeyrityksillemme konkreettista tukea menestymiseen mm. hyödyntämällä koko konsernin osaamista sekä laajoja kansainvälisiä verkostojamme. Esimerkiksi Latinalaisessa Amerikassa olemme läsnä pysyvällä organisaatiolla”, kertoo Eera Industrial Developmentin toimitusjohtaja Mikko Kantero.

Osana yhteistyötä Eera Industrial Development etsii, analysoi ja tukee suomalaisia sekä pohjoismaisia innovatiivisia kasvuyrityksiä esimerkiksi fintechin, markkinointiteknologian, kyberturvallisuuden, virtuaalitodellisuuden tai tekoälyn aloilta. Bancolombia puolestaan tarjoaa valituille kohdeyhtiöille testiympäristön pilotin toteuttamiseksi Kolumbiassa sekä ensimmäisen asiakkuuden pankin markkina-alueella. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi fyysisiä toimitiloja, asiakasdataa ja muuta konkreettista tukea liiketoiminnan käynnistämiseksi ja laajentumiseen Latinalaisen Amerikan alueella.

Lisäksi Eera Industrial Development ja Bancolombia voivat tarjota rahoitusta pilotissaan menestyneiden kohdeyritysten kasvun kiihdyttämiseksi tai jopa sijoittaa kohdeyhtiöihin itse. Yhteistyö Bancolombian kanssa on merkittävä askel kohti yhtiön tavoitetta toimia paitsi suomalaisten ja pohjoismaisten kasvuyhtiöiden vauhdittajana myös kotimaisen osaamisen viennin kasvattajana.

Bancolombian edustajat vierailivat äskettäin SLUSH-tapahtumassa ja tapasivat ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Kai Mykkäsen sekä talousvaliokunnan varapuheenjohtajan Harri Jaskarin, joiden kanssa pohdittiin Kolumbian ja Suomen välistä yhteistyötä laajemminkin. Kolumbiaan on juuri lokakuussa avattu Suomen suurlähetystö maan poliittisen ja taloudellisen merkityksen kasvaessa Suomen kannalta.

”Suomalaisten yritysten kiinnostus Kolumbian ja Latinalaisen Amerikan markkinoita kohtaan on kasvussa, ja kiinnostavia vientisektoreita on useita, mm. IT-, koulutus- sekä energia-ala”, kertoo ministeri Kai Mykkänen.

Myös Eera Industrial Development on huomannut kasvavan kiinnostuksen aluetta kohtaan, ja sillä on jo useita Latinalaisessa Amerikassa toimivia portfolioyhtiöitä. Nyt yhtiö hakee ensimmäisiä potentiaalisia kasvuyhtiöitä osana Bancolombia-yhteistyötä.

Avainsanat: